U bent hier

Functionaliteit Rapportage

Functionaliteit: opstellen en genereren van verschillende soorten rapportages.

 • Het systeem dient een overzicht te kunnen geven van de afname van standaardproducten (op basis van het PDC) per periode, per locatie, per klant (kostenplaats).

 • < Het systeem dient een overzicht te kunnen geven van het aantal klachten per periode, per locatie, per klant (kostenplaats). Daarbij dient een splitsing te kunnen worden gemaakt naar probleemgebied.

 • Het systeem dient een overzicht te kunnen geven van het aantal storingen per periode, per locatie, per klant (kostenplaats). Daarbij dient een splitsing te kunnen worden gemaakt naar probleemgebied.

 • Het systeem dient kengetallen te kunnen genereren betreffende levertijden en afwijking van de normtijden (efficiëntiemeting).

 • Het systeem dient kengetallen te kunnen verschaffen in verhuisbewegingen per periode, per locatie, per klant (kostenplaats).

 • Het systeem dient kengetallen te kunnen genereren betreffende het aantal zaalreserveringen per periode, per locatie, per klant (kostenplaats).

 • Het systeem dient een overzicht te kunnen geven van de inzet van reserveerbare objecten per periode, per locatie, per klant (kostenplaats).

 • Het systeem dient een overzicht te kunnen geven van het aantal afgenomen faciliteiten per periode, per locatie, per klant (kostenplaats).

 • Het systeem moet de mogelijkheid bieden tot het maken van uitdraaien op elke locatie. Alle vastgelegde gegevens van opdrachten en overzichten dienen op iedere locatie te kunnen worden uitgedraaid.

 • Het systeem moet de mogelijkheid bieden om gegevens te aggregeren per periode, per locatie, per klant (kostenplaats).

 • Het systeem dient een overzicht te kunnen geven van de metingen aan klanttevredenheid per periode, per locatie.

 • Het moet mogelijk zijn, door de applicatiebeheerder, vrij definieerbare rapportage op te stellen. Met daarbij een functionaliteit voor het definiëren van afwegingen/eisen)

Undefined