U bent hier

Functionaliteit Projectenbeheer

Functionaliteit: Projectmanagement voorziet de facilitaire organisatie van actuele informatie aangaande diverse grootschalige werkuitvoeringen, deze kunnen bijv een verhuizing zijn, of bijv een inkooptraject.

 • Het systeem moet ondersteuning bieden voor het kunnen definiëren van meerlaagse projecten. Deze in de vorm van bijv een serie werkorders (met suborders) welke allen aan een overkoepelend project gekoppeld kunnen worden. Werkorders moeten asynchroon uitgevoerd kunnen worden.

 • Er moeten rapportages gegenereerd kunnen worden over (niet-limitatief):

  • Doorlooptijden van projecten (met signalering voor overschrijdingen).

  • Projecten per projectleider.

  • Projecten per opdrachtgever.

  • Projecten per budgethouder.

 • Het systeem moet ondersteuning bieden voor het meten van de personele inspanningen die geleverd worden voor het uitvoeren van het project.

 • Vanuit het systeem moet het mogelijk zijn een op chronologische volgorde gesorteerde projectplanning te genereren.

Undefined