U bent hier

Functionaliteit Personenbeheer

Functionaliteit: Personenbeheer biedt een gecentraliseerde bron van medewerkersinformatie aan om vanuit de overige modules naar te linken.

 • Het systeem moet gegevens kunnen importeren uit een centraal HRM systeem.

 • Het systeem moet mogelijkheden bieden tot het vrij toevoegen van personen.

 • Van personen moet minimaal de volgende informatie worden vastgelegd:

  • Naam (Voorletters, voorvoegsel, achternaam, tussenvoegsel).

  • Einddatum dienstverband

  • Einddatum toegangspas (met ignalering/rapportagemogelijkheden).

  • Afdeling

  • Telefoonnummer (intern en bgg).

  • Faxnummer

  • E-mail adres

  • Functie

 • Het moet mogelijk zijn een persoon een bepaalde classificering (competentie) toe te kennen, zoals budgethouder,. Dit moeten meerdere competenties per personen kunnen zijn. >

 • Het systeem moet ondersteuning bieden voor het genereren van een organigram op basis van de uit het HRM systeem geïmporteerde informatie.

 • Het systeem moet minimaal de volgende registratie bieden en daarbij een signaleringsoptie bij overschrijding einddatum dienstverband geven:

  • Aan persoon toegewezen inventarisartikelen (zoals mobiele telefoon of arbo meubilair).

  • Aan persoon uitgegeven sleutels.

  • Aan persoon toegewezen parkeergelegenheid.

 • Op basis van de uit Ruimtebeheer afkomstige informatie moet het mogelijk zijn op eenvoudige wijze Kamerkaartjes te genereren.

Undefined