U bent hier

Functionaliteit Contract-, en leveranciersbeheer

 • Per contract moet (niet-limitatief) vastlegbaar zijn: >

  • Soort contract (mantelovereenkomst, incidenteel)

  • SLA

  • Leverancier

  • Contactpersoon leverancier (dit op basis van personenbeheer).

  • Startdatum van het contract

  • Datum recente wijzigingen aan contract (met ingangsdatum van wijzigingen).

  • Einddatum van het contract (met overschrijdingssignalering).

  • Data voor contractevaluatie (met signalering).

  • Opzegtermijn/optiejaren

  • Status van het contract (actief, beëindigd).

 • Contracten moeten gecategoriseerd registreerbaar zijn. Deze categorieën dienen vrij instelbaar te zijn.

 • Per contract moet het mogelijk zijn een rapportage van de op basis van het contract geleverde diensten /producten (meldingen/werkorders) te verkrijgen. Deze rapportage dient inzicht te bieden in:

  • Leveringsprestaties en kwaliteit

  • Doorlooptijden van leveringen

 • Per leverancier dient een optie voor vendorrating mogelijk te zijn.

 • Per leverancier dient (niet-limitatief) vastgelegd te kunnen worden:

  • Naam leverancier

  • Postadres

  • Bezoekadres

  • Contactpersoon (op basis van personenbeheer)

  • Telefoonnummer organisatie

  • Telefoonnummer nood (bijv mbt storingsopvolging).

  • Faxnummer

  • Emailadres

Undefined