U bent hier

Werkorders

Functionaliteit: Werkorders: naar aanleiding van een melding het doorzetten naar een workflow waarin de melding wordt omgezet naar een werkorder/bon.

 • Werkorders dienen ten eerste minimaal de functionaliteiten op het gebied van workflow, informatieregistratie en statusborging als de Meldingen module te bevatten.

 • Werkorders moeten ingedeeld kunnen worden naar verschillende groepen en subgroepen.

 • Werkorders moeten kunnen worden gekoppeld aan vrij te definiëren standaardorders.

 • Het systeem moet backofficeprocessen kunnen aansturen door middel van een workflowsystematiek. Het kunnen aangeven van afhankelijkheid van werkorders is een voorwaarde.

 • Een werkorder heeft een uniek nummer, waarmee door de servicedeskmedewerker (en de klant) binnen maximaal 2 handelingen (toetsenbord/muis) de orderinformatie kan worden verkregen.

 • Afmelding van de melding vindt plaats wanneer alle onderliggende werkorders zijn afgerond.

 • Bij een werkorder dient de tijd die, per uitvoerende medewerker, besteed is aan het uitvoeren van de werkorder te kunnen worden vastgelegd.

 • Bij een werkorder dienen de kosten die gemaakt zijn bij het uitvoeren van de werkorder te kunnen worden vastgelegd.

 • Werkorders dienen te kunnen worden toegewezen aan een coördinator.

 • Bij een werkorder moet een uitgebreide toelichting kunnen worden vastgelegd (memo veld). De nadruk ligt hierbij op het kunnen vermelden van statusinformatie.

 • Een werkorder doorloopt minimaal de volgende stadia ‘Te starten’, ‘In behandeling, ‘Gereed’, ‘Geannuleerd’.

 • Na uitvoering moet een coördinator de werkorder gereed kunnen melden.

 • Iedere werkorder is voorzien van een start-, streef-, definitief- en een eindtijdstip.

 • Bij de planning dient vastgelegd te kunnen worden wie de werkorder zullen uitvoeren. Derhalve dient de werkorder te kunnen worden gekoppeld aan meerdere uitvoerenden.

 • Het moet mogelijk zijn om bepaalde data in de planning te blokkeren bv. feestdagen.

 • Het systeem dient de capaciteit van een afdeling inzichtelijk te kunnen maken zodat de planning kan worden afgestemd op de inzetbaarheid van de uitvoerders.

 • Door middel van een planbord dienen medewerkers te kunnen worden gekoppeld aan werkorders.

 • De coördinator dient de mogelijkheid te hebben om een selectiecriterium samen te stellen voor de werkorders in de database. Het systeem moet dit selectiecriterium kunnen onthouden. Door de applicatiebeheerder dient dit ook centraal te kunnen worden beheert.

 • Indien een coördinator een werkorder wijzigt dienen de uitvoerenden van de werkorder een automatisch bericht hiervan te kunnen krijgen (hierbij gaat het om wijziging van procesgegevens).

 • Van een werkorder worden mutatiedatum en mutator vastgelegd. Deze gegevens veranderen automatisch bij iedere aanpassing van de werkorder.

Undefined