U bent hier

"Oude" versus "nieuwe" economien en patentmethodieken

De bovengenoemde argumenten zijn in sommige gevallen in de "oude" economie al discutabel te noemen, in de "nieuwe" economie (hier vooral doelend op softwareontwikkeling) zijn patenten naar mijn bescheiden mening een doodsteek voor concurrentie.
Hiervoor zijn een aantal argumenten te noemen:

  • De ontwikkeling van softwareproducten brengt, in de meeste gevallen, lagere investeringen met zich mee dan de ontwikkeling van, bijv geneesmiddelen.
    • Denk hierbij aan de testperioden en -methoden die hiervoor gelden, een softwarepakket wordt, bij wijze van spreken, getest op hetzelfde systeem waarmee het ontwikkeld is, ook is dit systeem herbruikbaar, in tegenstelling tot de testsystemen voor geneesmiddelen, welke per product ontwikkeld moeten worden.
  • Software is geen tastbaar product en vertoont in die zin meer overeenkomsten met andere geschreven producten, zoals literatuur, en worden derhalve ook reeds beschermd tegen plagiaat (of lees illegale kopien) dmv landelijke copyrightwetgeving.
    • Dit brengt een interessante vergelijking met zich mee: Als men patenten zou willen invoeren op literatuur, welke onderdelen hiervan zouden dan gepatenteerd moeten kunnen worden? Taal of woorden op zich natuurlijk niet, maar dat brengt de kwestie in een lastig parket want wat is literatuur anders dan een samenstelling (compilatie) van een verzameling zinnen samengesteld uit deze woorden, geschreven in deze taal.
    • Ditzelfde geldt tot op zekere hoogte voor software. Want immers, wat is software feitelijk meer dan eenzelfde samenstelling van "woorden" (programmeercode), "zinnen" (algoritme) en "taal" (programmeertaal)?

Als even aangenomen wordt dat software in beginsel vergelijkbaar is met literatuur kan hierop verder doorgefilosofeerd worden.
Namelijk, zoals ook bij literatuur diverse genres beschikbaar zijn geldt ditzelde voor software er bestaan "genres" zoals tekstverwerkers, spelletjes, databases, grafische bewerking, multimedia, etc, etc.
Bij literatuur zijn in het genre "actie" onwaarschijnlijk veel boeken beschikbaar, zowel stammende uit de verre historie als uit recenter tijden, echter, ondanks deze enorme vertegenwoordiging van het genre, g��n enkel boek is, althans hopelijk, een directe kopie van een ander (hoewel bij enkele hieraan sterk getwijfeld kan en mag worden), sommige boeken kunnen ook over exact hetzelfde onderwerp gaan (biografien bijvoorbeeld) maar nogsteeds is de inhoud volledig verschillend.
Dit gaat ook op voor software, immers, er bestaan diverse kantoorapplicaties (OpenOffice.org, Microsoft Office, Corel WordPerfect, Sun StarOffice), webbrowsers (Mozilla Firefox, Opera, Safari, Lynx, Microsoft Internet Explorer), emailapplicaties (Mozilla Thunderbird, Novell Evolution, Eudora, Microsoft Outlook), etc, etc.

Dat maakt het onmogelijk om ook een bepaalde categorie software, "genre", te patenteren, aangezien hierdoor het concurrentiebeginsel te sterk zou worden aangetast en monopolievorming zou ontstaan, immers als slechts ��n bedrijf toegestaan zou zijn (vanwege patenten) een tekstverwerker te produceren, terwijl de andere richting een spreadsheet zou neigen, dit een grove splitsing in kantoorapplicaties zoals we die nu kennen betekenen.
Uiteraard is het bovenstaande voorbeeld overdreven, al was het alleen maar omdat een patenthouder verplicht is zijn patent in licentie aan te bieden, het geeft wel een goede indruk van het scenario dat ontstaat voor de kleinere bedrijven, of ontwikkelaars.
Hoewel deze financieel wellicht nog bij machte zijn innovaties te patenteren, zou het buitengewoon moeilijk (lees onmogelijk) worden deze patenten te kunnen bekrachtigen omdat het hiervoor noodzakelijke juridische kapitaal niet aanwezig is.

Undefined