U bent hier

Softwarepatenten?

In dit schrijfsel zal ik trachten wat aanvullende informatie te verstrekken mbt het begrip softwarepatenten alsmede een verzameling links naar analyses van de momenteel voorgestelde richtlijn.Het idee achter patenten is dat wanneer een bedrijf zou investeren in de ontwikkeling van een nieuwe, innovatieve, techniek, het hiervoor "beloond" zou moeten worden.
In de "oude" economie was dit gegeven op zich vrij goed te verdedigen, immers, men kon zo een, bijvoorbeeld, cd-speler openschroeven, bestuderen en er een eigen variant op verzinnen, dit uiteraard zonder de hoge kosten van de initiele ontwikkeling te hoeven dragen.
Door middel van patenten kan een bedrijf een "claim" leggen op de ontwikkelde techniek waardoor, indien een ander bedrijf hier gebruik van zou willen maken, het hiervoor aan de ontwikkelaar, bijvoorbeeld, licentiegelden zou moeten afdragen.

Hoewel ook reeds in de "oude" economie gold dat, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen, door deze patenten de "deugden" van de innovatie moeilijker (lees duurder) aan de klant te leveren waren.
Hierdoor is onder andere in 3e wereldgebieden, zoals sommige delen van Afrika, buitengewoon moeilijk (lees zo goed als onmogelijk) om een adequaat medisch voorzieningsniveau te creeeren.
Maar daartegenover staat dat bedrijven niet bepaald gemotiveerd worden om te innoveren als hier geen financiele winst uit te behalen valt, men kan dus argumenteren dat patenten op de lange termijn (wanneer deze verlopen) wel degelijk innovatie stimuleren.

Undefined