U bent hier

Drupal CMS

HC de Raad is een actieve gebruiker, en tegenwoordig ook supporter van het Drupal CMS en de community daaromheen!

In het najaar van 2012 en begin 2013 zijn door DevHdR een aantal Drupal implementatie security audits uitgevoerd.

Dit heeft geleid tot een standaard security audit checklist, deze wordt hierbij kostenloos aangeboden, wanneer u gebruik wenst te maken van, of vragen heeft over, de dienstverlening van DevHdR, neem svp contact op

Op 8 juni 2012 is in het 4MKB Center in Zoetermeer het evenement DrupalJam 2012 gehouden, met ca 300 bezoekers was dat een groot succes!

De sessie die vanuit DevHdR op die dag is gehouden is hierbij beschikbaar gemaakt ter lering ende vermaak!

Do's and don'ts van ZZP'erschap

Historie van deze website met Drupal

Zoals ook in de auteursinfopagina staat geschreven, de motor onder deze website bestaat sedert lange tijd uit het uiterst flexibele Drupal content management systeem.

Waar in eerste instantie een zelfgebrouwen CMS de honneurs waarnam is toch na enige tijd gebleken dat deze methodiek voor de auteur een dusdanige tijdsbelasting inhield dat verdere ontwikkeling daarvan eigenlijk niet reëel bleek.
Toen die conclusie eenmaal getrokken was begon de zoektocht naar een mogelijk geschikte CMS kandidaat.

Die zoektocht eindigde al vrij snel na het betreden van de Drupal.org webstek, een sterke aanbeveling dan ook voor een ieder die tegen vergelijkbare wensen oploopt.

De website geeft een zeer uitgebreid inzicht in de functionaliteiten, en uitbreidingsmogelijkheden van Drupal.

In deze serie artikelen zal de auteur zijn ervaringen met het opzetten, beheren en verder ontwikkelen van dit CMS beschrijven, in de hoop dat wellicht een andere gelukkige ziel deze informatie mag hoeden voor het nodeloos tijd verspillen in het ontdekken van de (on)mogelijkheden van dit systeem.

Undefined