U bent hier

Drijft opensource innovatie?

Op deze vraag is niet eenvoudig antwoord te geven, maar wellicht dat een analogie hierin uitkomst kan bieden.

Toen sir Tim Berners-Lee medio jaren 80 werkzaam was voor het instituut CERN was hij op zoek naar een systeem wat het mogelijk zou maken verschillende onderzoeksteams uit verschillende uithoeken van de planeet aarde op een transparante wijze onderzoeksresultaten (of abstracter: informatie) te kunnen uitwisselen teneinde het door deze verspreiding eenvoudiger te maken overlappende, of juist volledig losstaande, onderzoeken/resultaten toegankelijk te maken zodat “de wetenschap” hier sneller gebruik van zou kunnen maken en ook hierin verbanden zou kunnen leggen.
Het huidige wereldwijde web is het resultaat van zijn innovatie.Hoe kwam hij tot deze innovatie? Het was (volgens zijn boek “Titel en ISBN van boek www”) geen spontane aha-erlebnis/eureka-moment.
Meer een geleidelijke combinatie van verschillende op dat moment ter beschikking staande technieken.
Doordat deze, normaliter op zichzelf staande technieken zoals hypertekst of domain name services, dit maal gecombineerd werden, ontstond een omgeving waarin dmv het gebruik van hypertekst diverse links aangebracht konden worden in de informatie, waarna deze links via hun domain name opgevraagd en ontsloten werden.

Feitelijk kan Open Source in relatie tot innovatie ook op die manier bezien worden.
Sir Tim Berners-Lee werkte op een uitzonderlijke locatie (CERN), met een uitzonderlijke ambitie (een wereldwijd informatie uitwisselingssysteem) en met uitzonderlijke mensen om hem heen die het mogelijk maakten het wereldwijdeweb te benaderen en informatie weer te geven/editen.

In een FOSS omgeving kan een programmeur, indien hij/zij dit wenst, eenvoudig kennis nemen van de implementatiemethodes van bepaalde functionaliteit, dit simpelweg door een (wellicht bestaande ) eerdere poging te onderzoeken en/of te verbeteren.
Dit is niet zozeer innovatie, maar innovatie ontstaat wanneer uit een bestaande situatie een nieuwe toepassing voor deze situatie (of in dit geval implementatie) gecreeerd wordt.

Een praktisch voorbeeld is Wikipedia.org, Wikipedia is een online OpenSource encyclopedie project waarbij het voor bezoekers mogelijk is, tekst te lezen, te bewerken en toe te voegen.
Het idee hierachter is, zeer simplistisch omschreven, dat wanneer een geinformeerd persoon de pagina voorbijsurft en constateerd dat er een wijziging/aanvulling gewenst is, hij/zij deze wijziging zonder tegenwerpsel direct kan toevoegen.
Hierdoor kan niet garant gestaan worden voor de feitelijke juistheid van de geschreven informatie, maar worden wel (op dit moment in het Nederlands alleen al ruim 50000) duizenden, zo niet miljoenen, artikelen aangeboden waarvan het overgrote meerendeel een zeer zinvolle informatiebron biedt.
Ook worden er externe links ter verificatie van de informatie aangeboden, zodat een individu zelf kan beslissen of de informatie objectief/toereikend/limitatief is.
Ten tweede wordt ook de gewijzigde informatie gecontroleerd door gebruikers welke zich hiervoor vrijwillig toewijden.
Als zijnoot kan in principe Wikipedia gezien worden als de virtualisatie van het WWW zoals in eerste instantie sir TBL deze in gedachte had, een plaats waar het voor iedereen mogelijk is informatie te zoeken, lezen, en aan te passen of toe te voegen, en ook van groot belang te kunnen verwijzen naar achterliggende informatie.

Als grootste innovatie kan misschien ook het volgende gezien worden:
Het besturingssysteem Linux wordt in zijn huidige vorm onderhouden, ontwikkeld en ondersteunt door (tien)duizenden, dagelijks komen hier nieuwe bij, programmeurs, vertalers en nerds in het algemeen.
Niemand had het tot een aantal jaren geleden voor mogelijk gehouden dat het mogelijk zou zijn om op deze schaal met een volstrekt heterogene groep (zowel qua etnische afkomst, maar ook qua eigen agenda) een dusdanig groot project voort zou kunnen stuwen.
Althans, er hebben diverse politieke modellen schromelijk in gefaald enige vorm van samenhang te creeren in dezelfde vraagstukken (etniciteit, agenda).

Hoe het kan dat een systeem als Linux hier wel in lijkt te slaan is grotendeels ter verdienste van dhr Linus Torvalds, een fin die rond 1990 als informaticastudent tot de conclusie kwam dat UNIX hoognodig aan fatsoenlijke concurrentie toe was, maar ook aan de apolitieke insteek van het project.

Undefined