U bent hier

Open source is a-politiek

De open source stroming is in principe apolitiek te noemen.
De genomen beslissingen omtrent de ontwikkeling van software worden grotendeels gebaseerd op puur pragmatische, praktische, argumenten.

De oorzaak hiervan is dat er geen commercieel belang is een bepaalde regio, of politiek, gebonden beslissing te nemen, een dergelijke beslissing genereerd juist een tegenovergesteld effect, aangezien het voor deze regio buitengewoon eenvoudig zou zijn een eigen implementatie te creeren.
Deze mogelijkheid is een direct gevolg van de ter beschikking stelling van de broncode van de software.De enige vorm van politiek welke effect kan hebben binnen de OpenSource ontwikkeling is de beslissing tot het combineren van open en gesloten technieken binnen een project.
Als voor een puur OpenSource benadering (vaak onder de GPL) wordt gekozen, is het niet toegestaan OpenSource software te combineren met gesloten onderdelen.
Dit wordt door velen beschouwd als tegelijkertijd het grootste voor- als nadeel van de GPL.

Wanneer een alternatieve licentie gekozen wordt (welke ook als OpenSource beschouwd wordt) is het vaak wel mogelijk deze technieken te combineren.

Een voorbeeld van de combinatie van OpenSource en gesloten (commerciele) software is de Nvidia (fabrikant van oa videokaarten) driver ondersteuning voor Linux.
Linux wordt zelf gereleased onder het GPL, de Nvidia drivers onder een commerciele licentie.

In eerste instantie zou dit tot politieke problemen kunnen leidden, echter vanwege het zeer vrije karakter van Linux zijn gebruikers per difinitie zelf in staat gesteld de beslissing tot het installeren van deze drivers te nemen.
Deze drivers worden echter niet standaard meegeleverd met puur GPL georienteerde distributies.

Undefined