U bent hier

Communities en projecten

Een term die wellicht niet geheel bekend in de oren zal klinken is het begrip community.
Deze kent geen oud communistische achtergrond, maar duidt vooral een groep gebruikers, of ontwikkelaars aan van het desbetreffende software project.Als men doelt op de Open Source community dan wordt vooral het geheel aan gebruikers van Open Source software bedoelt dat op actieve wijze deelneemt aan de ondersteuning of verspreiding daarvan.

De term project wordt binnen de Open Source “community” gehanteerd om een stuk software aan te duiden.
OpenOffice.org is bijvoorbeeld een project met als doel een volledige, gratis, Office productiviteit suite te produceren, deze vergelijkbaar met het commerci�le Microsoft Office.
Eigenlijk wordt hiermee meer gedoeld op de continue ontwikkeling hiervan.
In die zin is de benaming project misschien enigszins misleidend en zou meer van een proces gesproken kunnen worden.

Undefined