U bent hier

Open Source

Allereerst, Open Source is geen religieuze stroming, geen bagwam of ander fanatisme, het is niets meer en niets minder dan het uitoefenen van enkele basis behoeften ten behoeve van innovatie in het algemeen.

Er gaan geen schimmige groeperingen achter schuil en alle communicatie betreffende de ontwikkeling t/m implementatie van de software wordt in de volstrekte transparantie van het internet uitgevoerd.

Eenieder kan hiervan kennis nemen, indien hiertoe interesse bestaat.

Maar behalve alleen kennis nemen is juist de grote kracht van Open Source dat hierin ook geparticipeerd kan worden.

Een trend van de laatste jaren is vooral ook dat een open-source benadering van projecten kan waarborgen dat meerdere bedrijven van verschillend allooy en allen met een licht verschillende agenda toch gezamelijk aan een succesvol eindproduct kunnen werken, onder closed-source licenties is dat normaliter vloeken in de kerk.

Undefined