U bent hier

Mozilla Project

Het Mozilla Project is een van de grootste Open Source software projecten wereldwijd, het biedt een productenrange aan vari�rend van webbrowsers, emailclients tot agenda software.
Doordat de producten van het Mozilla Project allen confirmeren aan open communicatie standaarden geven deze producten vooral ook voor ontwikkelaars betrouwbare tools voor de validatie en controle van web applicaties.
Toen het internet nog in de kinderschoenen stond (ergens begin jaren '90 van de vorige eeuw) waren er slechts een zeer beperkt aantal webbrowsers beschikbaar.
Microsoft had de markt nog niet uitgevonden, Bill Gates ontkende zelfs nog het potentieel van internet, en men kon nog vrij goed spreken van een volledig onontgonnen platform.
Netscape Navigator was vanaf het begin der tijden een aanwezige factor als webbrowser, emailclient en webeditor.
Tot aan versie 4.0 (ergens halverwege de jaren '90 van de vorige eeuw) had Netscape het grootste marktaandeel in deze sector, echter door de integratie van Microsoft Internet Explorer in Windows en het ontstaan van IE specifieke websites (dankzij de standaard incompatibiliteit van IE nota bene) brokkelde dit aandeel in hoog tempo af.

Dit verliep dusdanig snel dat reeds omstreeks 1998, met een overgebleven marktaandeel van amper 10%, Netscape min of meer de handdoek in de ring wilde gooien.
Om echter de historie, en de arbeid die inmiddels in het project ge�nvesteerd was, niet verloren te laten gaan werd besloten de Netscape Navigator suite onder een Open Source licentie vrij te gaan geven.
Dit was geen eenvoudige taak, er werd zelfs een eigen Open Source Licentie (het Mozilla Public License) ontwikkeld, maar na zo'n half jaar intensief code reviewen (op negatieve comments of 3rd party code die niet Open Source gemaakt kon worden) werd de eerste versie van de Mozilla suite uitgebracht.

Undefined